MENU

Vergoedingen


Zorginstellingen en bijbehorende vergoedingen


Wist u dat?

... verwijdering van overbeharing in het gelaat/hals bij vrouwen bij de verzekering gedeclareerd kan worden? De eisen zijn hiervoor best streng:
• Doorverwijzing van een huisarts of specialist is vereist voordat vergoeding kan plaatsvinden. Hiervoor dient u zelf te zorgen.
• De laserbehandeling wordt uitgevoerd door een BIG-erkende therapeut. BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’.
• De behandelend therapeut/arts is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).
• De therapeut is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
Deze laatste drie punten kunnen wij gelukkig aan voldoen met onze huidtherapeut Kimberley! Wilt u meer informatie, maak dan eens een afspraak voor een kosteloos en vrijblijvend intake-gesprek met haar.

Op onderstaande site kunt u bekijken welke verzekering welk bedrag hiervoor beschikbaar stelt en wat uw premie per maand dan is.                                                                                                                  Zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/laserontharing


Wist u dat?

... pedicurebehandelingen worden alleen vergoed via de basis- of aanvullende zorgverzekering voor mensen die voetzorg echt nodig hebben zoals bij klachten door een reumatische aandoening. Pedicure kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij diabetes, zelf worden vergoed via de basisverzekering. In overige gevallen, zoals bij reuma en bloedvatproblemen kan vergoeding veelal plaatsvinden via de aanvullende zorgverzekering. Sinds 2015 is de vergoeding van pedicure vanuit de basisverzekering veranderd. Om te bepalen of iemand recht heeft op de vergoeding van pedicure wordt gebruik gemaakt van zogenaamde zorgprofielen. Er zijn vier zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. Het zorgprofiel wordt bepaalt door de huisarts of podoloog. Verder moet u met uw verwijzing rekening houden. In de link hieronder van de zorgwijzer een overzicht van de verschillende indicaties, classificaties en bijbehorende zorgprofielen, lees dit aandachtig door:
Zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure


Wist u dat?

... acnébehandelingen soms (deels) onder de vergoeding van uw zorgverzekering vallen? Bekijk eens goed je polis en onderzoek eens of het niet gunstiger is om over te stappen.
Zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/acnetherapie